Vad är en hundpsykolog?

All träning är belöningsbaserad och vi jobbar med orsaken till problemen, inte symtomen. 

Som hundpsykolog är jag utbildad för att kunna analysera och träna hundar med problem. I min utbildning har jag, utöver instruktörsutbildning, en ettårig påbyggnadsutbildning som innehöll bl.a fördjupad etologi, inlärningspsykologi, smärta/sjukdom, stress, pedagogik mm. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och under utbildningens gång arbetade vi med många olika hundar med olika problembeteenden.

Utöver detta har jag vidareutbildat mig till Specialiserad Hundpsykolog via Hundens Hus i Stockholm, vilket har innefattat följande kurser: assistanshundsinstruktör, kantarellsöksinstruktör, personspårsinstruktör, fördjupad coaching, fördjupad etologi, workshop i specialsök, fördjupad inlärning, spel & lekar, diplomathund, samt ett specialarbete. För mer information om mina utbildningar klicka här.

 

Problemhundskonsult och hundpsykolog är inga skyddade titlar utan vem som helst kan kalla sig för detta. Den säkerhet du har som hundägare är att vända dig till en hundpsykolog ansluten till Sveriges Hundföretagare. När du anlitar en H-märkt instruktör eller hundpsykolog är du garanterad att den du anlitar har en gedigen och modern utbildning och att både du och din hund kommer att behandlas med respekt. 

Du kan läsa mer om branschorganisationen på http://sverigeshundforetagare.se/ eller klicka på bilden nedan.