Vad är en hundpsykolog?

All träning är belöningsbaserad och vi jobbar med orsaken till problemen, inte symtomen

Som hundpsykolog är jag utbildad för att kunna analysera och träna hundar med problem. I min utbildning har jag, utöver instruktörsutbildning, en ettårig påbyggnadsutbildning som innehöll bl.a fördjupad etologi, inlärningspsykologi, smärta/sjukdom, stress, pedagogik mm. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och under utbildningens gång arbetade vi med många olika hundar med olika problembeteenden.

Utöver detta har jag vidareutbildat mig till Specialiserad Hundpsykolog via Hundens Hus i Stockholm, vilket har innefattat följande kurser: assistanshundsinstruktör, kantarellsöksinstruktör, personspårsinstruktör, fördjupad coaching, fördjupad etologi, workshop i specialsök, fördjupad inlärning, spel & lekar, diplomathund, samt ett specialarbete. För mer information om mina utbildningar klicka här.