Vad är en hundpsykolog?

All träning är belöningsbaserad och vi jobbar med orsaken till problemen, inte symtomen. 

Som Problemhundskonsult är jag utbildad för att kunna analysera och träna hundar med problem. I min utbilning har jag, utöver instruktörsutbildning, en ettårig påbyggnadsutbildning till problemhundskonsult som innefattar bl.a fördjupad etologi, inlärningspsykologi, beteendebiologi, smärta/sjukdom, stressanalys, coachning mm. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och under utbildningens gång arbetade vi med många olika hundar med olika problembeteenden.

Utöver detta har jag valt att gå vidare och utbilda mig till Specialiserad Hundpsykolog via Hundens Hus i Stockholm, vilket har innefattat följande kurser: assistanshundsinstruktör, kantarellsöksinstruktör, personspårsinstruktör, fördjupad coaching, fördjupad etologi, workshop i specialsök, fördjupad inlärning, spel & lekar, diplomathund, samt ett specialarbete. För mer information om mina utbildningar klicka här.


Problemhundskonsult/Hundpsykolog är ingen skyddad titel och vem som helst kan kalla sig för detta utan någon som helst utbildning. Den säkerhet du har som hundägare är att vända dig till en hundpsykolog ansluten till Sveriges Hundföretagare. När du anlitar en H-märkt instruktör/problemhundskonsult är du garanterad att den du anlitar har en gedigen och modern utbildning och att både du och din hund kommer att behandlas med respekt. Skulle du som hundägare ändå bli missnöjd kan man vända sig till Sveriges Hundföretagare med dina klagomål. Du kan läsa mer om branschorganisationen på http://sverigeshundforetagare.se/ 

Klaras tass