Hägerstens Hundcenter HB

 

| Hunddagis | Kurser | Privatträning | Hundpsykolog | Hundfrisör |

Anmälan till kurs

Betalning

När du anmält dig till en kurs hos oss får du en kurskallelse via mail. Du har då 10 dagar på dig att betala in kursavgiften. 

Ångerrätt

I enlighet med svensk lagstiftning om konsumentskydd vid distansavtal har du som privatkonsument full rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Detta gäller från den dag du har mottagit produkten. Köper du en tjänst (t.ex. kurs) gäller det från den dag du ingick avtalet (dvs fick din kursanmälan bekräftad).

Ångerrätten anses också förbrukad om du inom dessa 14 dagar påbörjar en beställd tjänst (t.ex. kurs).

För att utnyttja din ångerrätt måste du kontakta oss på info@hagerstenshundcenter.se innan ångerfristen på 14 dagar har gått ut.

Hägerstens Hundcenter HB följer och rekommenderar dig att läsa lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) på www.konsumentverket.se

Vid ev. tvist förbinder vi oss att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Ditt namn

Din e-post

Adress

Ort och postnummer

Telefon

Vilken kurs vill du gå?

Vilket startdatum har kursen?

Hundens namn

Hundens ålder

Hundens ras

Hundens kön

Övrigt