Anmälan problemhundsutredning

Ångerrätt

I enlighet med svensk lagstiftning om konsumentskydd vid distansavtal har du som privatkonsument full rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Detta gäller från den dag du har mottagit produkten. Köper du en tjänst (t.ex. kurs/problemhundsutredning) gäller det från den dag du ingick avtalet.

Ångerrätten anses också förbrukad om du inom dessa 14 dagar påbörjar en beställd tjänst (t.ex. kurs).

För att utnyttja din ångerrätt måste du kontakta oss på info@hagerstenshundcenter.se innan ångerfristen på 14 dagar har gått ut.

Hägerstens Hundcenter HB följer och rekommenderar dig att läsa lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) på www.konsumentverket.se

Vid ev. tvist förbinder vi oss att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Ditt namn

Din e-post

Adress

Ort och postnummer

Telefon

Hundens namn

Hundens ras

Hundens ålder

Hundens kön

Vad vill ni ha hjälp med?