Praktik och prao

För att tillvaron för hundarna på dagis ska vara så stabil som möjligt tar vi inte emot praktikanter eller praoelever från grundskolan. Istället samarbetar vi med Djurgymnasiet Stockholm och REALgymnasiet och tar emot elever från deras hundprogram, eftersom eleverna när de har en längre praktik hinner lära sig våra rutiner och vårt synsätt och kan bygga relationer till våra dagishundar.

Eleverna från gymnasiet får delta i alla på ett hunddagis förekommande arbetsuppgifter och vi individanpassar praktiken så eleven ska få ut så mycket som möjligt av sin tid hos oss. Vi ordnar bl.a. praktisk och teoretisk hundträning, går till rastgård för att stuera lösa hundar i grupp samt tränar på att förstå och hantera olika situationer som kan uppstå när man arbetar med hundar. 

I mån av plats tar vi ibland emot personer som gör en längre arbetspraktik eller går en hundutbildning. Vi tar aldrig emot mer än en praktikant i taget.

  

All hundträning våra praktikanter deltar i sker i samråd med instruktör/hundpsykolog