Privatträning

Om kursdatumen för en vanlig kurs inte passar det egna schemat kan det passa bättre med en privatlektion där du får egen tid med en instruktör eller problemhundskonsult. 

Träningen läggs upp efter dina önskemål. Det kan vara allt från vardagslydnad, rallylydnad, kantarellsök, nyttohundsträning, klickerträning, Nose Work, problembeteenden etc - allt efter dina önskemål.

Om du känner att du behöver mer hjälp med din hund vid t.ex. ett problembeteende rekommenderar vi att du vänder dig till vår hundpsykolog och får hjälp med en problemhundsutredning.

Pris: 600 kr/timme.

Vi fakturerar våra kunder och du får en faktura med 30 dagars betalningskrav.

  

Ångerrätt

I enlighet med svensk lagstiftning om konsumentskydd vid distansavtal har du som privatkonsument full rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Detta gäller från den dag du har mottagit produkten. Köper du en tjänst (t.ex. kurs) gäller det från den dag du ingick avtalet (dvs fick kurskallelsen).

Ångerrätten anses också förbrukad om du inom dessa 14 dagar påbörjar en beställd tjänst (t.ex. kurs).

För att utnyttja din ångerrätt måste du kontakta oss på info@hagerstenshundcenter.se innan ångerfristen på 14 dagar har gått ut.

Hägerstens Hundcenter HB följer och rekommenderar dig att läsa lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) på www.konsumentverket.se

Vid ev. tvist förbinder vi oss att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Privatträning kan vara ett bra sätt att få hjälp med ett specifikt problem eller bara få mer tips och idéer till sin hundträning